≡ Menu

Menscykel längd

Den här sidan ger dig svar på vad menscykel längd är, och hur du kan bestämma längden på din menscykel. Du får också veta vad det kan bero på om längden på din menscykel varierar. Det gör att du du slipper vara osäker på din menscykel längd, och vad som är normalt och inte.

Så vet du vad menscykel längd är

Menscykeln är den period som börjar på mensens första dag och slutar när du får din nästa mens.

Under menscykeln så går din kropp igenom ett antal faser, som styrs av dina hormonnivåer i kroppen. Du har din mens då livmoderslemhinnan stöts ut, sedan växer en ny livmoderslemhinna till. Parallellt så mognar ett nytt ägg i din äggstock, du får ägglossning och ägget vandrar ned i äggledaren. Om ägget inte blir befruktat och fastnar i livmoderväggen, så stöts livmoderslemhinnan på nytt ut och du får mens igen.

En sådan här menscykel längd är i snitt ca 28 dagar (vilket kallas normal menscykel). Det är olika från person till person hur många dagar menscykel längd är. Menscykel längd kan vara kortare (kort menscykel) eller längre (lång menscykel). Normalt är den mellan 21 och 35 dagar, och det är väldigt få som har en menscykel som är mindre än 15 eller längre än 45 dagar.

Den menscykel längd du har kan variera med några dagar från menscykel till menscykel. Det är helt normalt, och din mens räknas fortfarande som regelbunden. Det är ovanligt om din menscykel längd inte varierar med ca 4 dagar.

Hur du vet vad din menscykel längd är

Hur lång din menscykel är är individuellt för dig. När du har regelbundna menstruationer brukar längden på din menscykel vara ungefär samma varje månad. Det kan variera lite från månad till månad.

För att du ska kunna räkna ut din menscykel längd så behöver du veta när du har haft mens de senaste gångerna. Du tittar då på hur många dagar varje menscykel längd var, och skriver upp det.

T.ex. kanske du har haft en menscykel som var 26 dagar, och en menscykel som var 29 dagar och en menscykel till som var 29 dagar. För att du ska veta hur lång din menscykel längd är, när det varierar lite, så vill du räkna ut ett snitt.

Du gör du såhär: Du summerar längderna och får 84 dagar, som du sedan delar på tre stycken, då får du 28. Din menscykel längd är alltså i snitt 28 dagar.

Du kan läsa mer om hur du bestämmer din menscykel längd här.

Hur du vet vad det kan bero på att din menscykel längd varierar

Din menscykel längd varierar lite från gång till gång, det är vanligt och helt normalt. Mensen räknas som regelbunden.

Om din menscykel längd är olika från gång till gång, och det skiljer mer än några dagar mellan den kortaste och längsta menscykeln så räknas mensen som oregelbunden.

Att ha en oregelbunden menscykel är vanligt någon gång i livet. Det kan du ha t.ex. efter att du varit gravid eller efter att du slutat med hormonbaserade preventivmedel. Det kan också finnas andra orsaker till oregelbunden mens.

Du kan läsa mer här om oregelbunden mens.

Hur du vet varför du kan ha olika menscykel längd under livet

Din menscykel längd kan förändras under livet. När du är ung har du kanske en viss menscykel längd, när du är äldre har du en annan menscykel längd. Det är helt normalt.

Din menscykel längd kan förändras utan orsak. Den kan också förändras efter att du varit gravid eller använt preventivmedel som p-piller eller spiral. Din menscykel längd kan t.ex. vara längre efter att du slutat med p-piller, än vad den var innan du åt p-piller.

Läs mer om normal menscykel, kort menscykel och lång menscykel.