≡ Menu

Normal menscykel

På den här sidan kan du läsa om normal menscykel så att du vet hur lång en menstruationscykel är normalt och hur mycket den kan variera i längd från gång till gång utan att den räknas som oregelbunden. Du får också veta vad det kan bero på att längden på din menscykel varierar.

En menscykel är den period som du räknar från mensens första dag, fram till att du har mens nästa gång. Dag 1 är alltså den dag du får mens. Sista dagen i din menscykel är dagen innan din nästa mens.

Hur du vet vad en normal menscykel är

Längden på en menscykel är olika från person till person. Snittet för alla kvinnor ligger på ca 28 dagars menscykel. Därför används det ofta som en siffra som får beskriva en normal menscykel. 28 dagar motsvarar 4 veckor.

Fast många har en menscykel som inte är 28 dagar.

En menscykel som ligger någonstans mellan 21 dagar, alltså 3 veckor, och 35 dagar, alltså 5 veckor, är vanligt. Därför är det mer rätt att säga att det är en normal menscykel.

Fast har du en menscykel som är kortare än 21 dagar eller längre än 35 dagar så är det också normalt, d.v.s. att det inget konstigt är, och att det inget fel är.

Att längden på din menscykel är olika från gång till gång, är också helt normalt. Det är ovanligt att längden på menscykeln är samma varje gång. Ofta varierar menscykel längd några dagar från gång till gång.

När du ska bestämma din menscykel längd så tar du ett snitt från längden på flera menscyklar. Hur du räknar ut din menscykel längd kan du läsa om här.

Hur du vet vad en oregelbunden menscykel är

Att din menscykel varierar några dagar i längd från gång till gång är vanligt och helt normalt. Din mens räknas fortfarande som regelbunden. Har du en regelbunden menscykel så är det lättare för dig att förutse när du har din nästa mens och när under din menscykel du har ägglossning.

Har du en menscykel som varierar mer än några dagar, i längd från den kortaste menscykeln till den längsta menscykeln, så räknas din menscykel som oregelbunden.

Hur många dagar menscykeln kan variera innan den räknas som oregelbunden är olika. En del menar att det är om menscykeln varierar mer än 4 dagar som den räknas som oregelbunden, medan andra menar att om menscykeln varierar mer än 7 dagar, alltså mer än en vecka, så räknas den som oregelbunden.

Att ha en oregelbunden menscykel innebär att det är svårare för dig att förutse när du har din nästa mens och när under din menscykel du har din ägglossning.

Du kan själv stämma av med din barnmorska hur de ser på regelbunden och oregelbunden mens.

Om du har en oregelbunden mens så kan det vara utan orsak. Det kan också finnas någon orsak till det. När du är ung, under 25 år, är det vanligare med en menscykel som varierar mer i längd. Medan när du blir äldre, 35-39 år, så är din mens som mest regelbunden.

Att du har en oregelbunden menscykel kan bero på t.ex. att du ingen ägglossning har, att du ammar eller har Polycystiskt ovariesyndrom, eller att ditt klimakterie närmar sig.

Läs mer om oregelbunden mens här.